Spotkanie wokół „Archipelagu wysp szczęśliwych. Przewodnika odważnego życia na własnych zasadach”

🦋𝑊𝑦𝑠𝑡𝑎𝑟𝑐𝑧𝑦 𝑟𝑜𝑏𝑖𝑐́ 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑟𝑜𝑘 𝑐𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑒, 𝑎𝑏𝑦 𝑤 𝑐𝑖𝑎̨𝑔𝑢 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑜𝑠𝑖𝑎̨𝑔𝑛𝑎̨𝑐́ 𝑤𝑦𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜𝑛𝑦 𝑐𝑒𝑙! – 𝑃𝑟𝑧𝑒𝑘𝑜𝑛𝑦𝑤𝑎ł𝑎𝑚 𝑜 𝑡𝑦𝑚 𝑤𝑐𝑧𝑜𝑟𝑎𝑗 𝑝𝑜𝑑𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑘𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑤 𝐶𝑧𝑦𝑡𝑒𝑙𝑛𝑖 𝑁𝑎𝑢𝑘𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑛𝑟 𝐼, 𝑏𝑦 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑒̨𝑐𝑖𝑐́ 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 𝑘𝑠𝑖𝑎̨𝑧̇𝑘𝑖-𝑐𝑒𝑔𝑖𝑒ł𝑘𝑖 𝑝𝑡. „𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒𝑙𝑎𝑔 𝑤𝑦𝑠𝑝 𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒̨𝑠́𝑙𝑖𝑤𝑦𝑐ℎ. 𝑃𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑑𝑤𝑎𝑧̇𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧̇𝑦𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑧𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑐ℎ”.

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑛𝑖𝑒𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑜́𝑤 𝑠𝑎̨ 𝑤𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠𝑧𝑘𝑖-𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡𝑘𝑖 𝑧 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑀𝑜𝑐 𝐾𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡. 𝐾𝑎𝑧̇𝑑𝑎 𝑧 𝑛𝑖𝑐ℎ 𝑢𝑧̇𝑦ł𝑎 𝑠𝑤𝑜𝑖𝑐ℎ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑦 𝑑𝑜 𝑠𝑡𝑤𝑜𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑗 𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒̨𝑠́𝑙𝑖𝑤𝑒𝑗 𝑤𝑦𝑠𝑝𝑦; 𝑜𝑑𝑘𝑟𝑦ł𝑎 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒̨ 𝑑𝑜 𝑠𝑤𝑜𝑗𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑛𝑒̨𝑡𝑟𝑧𝑎, 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑖 𝑐𝑧𝑒𝑚𝑢 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎ł𝑎, 𝑎𝑏𝑦 𝑠𝑖𝑒̨𝑔𝑛𝑎̨𝑐́ 𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎. „𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒𝑙𝑎𝑔…” 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑤𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖𝑘𝑖𝑒𝑚, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 ł𝑎̨𝑐𝑧𝑦 𝑡𝑟𝑒𝑠́𝑐𝑖 𝑑𝑜𝑡𝑦𝑐𝑧𝑎̨𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑜𝑗𝑢 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑖𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖𝑒̨𝑏𝑖𝑜𝑟𝑐𝑧𝑜𝑠́𝑐𝑖. 𝑀𝑜𝑧̇𝑛𝑎 𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑜𝑤𝑎𝑐́ 𝑗𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑛𝑒𝑗 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑘𝑟𝑜𝑘 𝑝𝑜 𝑘𝑟𝑜𝑘𝑢.

𝑊𝑖𝑒𝑙𝑢 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘𝑜́𝑤 𝑤𝑐𝑧𝑜𝑟𝑎𝑗𝑠𝑧𝑒𝑔𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑘𝑎𝑛𝑖𝑎 (𝑤 𝑡𝑦𝑚 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑤𝑖𝑒, 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑤𝑎𝑧̇ 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑐 𝐾𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑧̇𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑐ℎ!) 𝑝𝑜𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠́𝑙𝑎ł𝑜, 𝑧̇𝑒 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑖 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑛𝑎𝑏𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑤𝑖𝑎𝑡𝑟𝑢 𝑤 𝑧̇𝑎𝑔𝑙𝑒 𝑖 𝑑𝑜𝑝ł𝑦𝑛𝑒̨𝑙𝑖 𝑑𝑜 𝑠𝑤𝑜𝑖𝑐ℎ 𝑤𝑦𝑠𝑝 𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒̨𝑠́𝑙𝑖𝑤𝑦𝑐ℎ. 𝑊𝑠́𝑟𝑜́𝑑 𝑛𝑖𝑐ℎ 𝑠𝑎̨ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑜́𝑧̇𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧̇: 𝑡𝑤𝑜́𝑟𝑐𝑦 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑐𝑗𝑖, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠́𝑐𝑖 𝑑𝑠. 𝑛𝑖𝑒𝑟𝑢𝑐ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠́𝑐𝑖, 𝑝𝑠𝑦𝑐ℎ𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑐𝑖… Ł𝑎̨𝑐𝑧𝑦 𝑖𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜 – 𝑜𝑑𝑤𝑎𝑧̇𝑦𝑙𝑖 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑝𝑜𝑑𝑗𝑎̨𝑐́ 𝑑𝑒𝑐𝑦𝑧𝑗𝑒̨: „𝑅𝑢𝑠𝑧𝑎𝑚 𝑧 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑎 𝑖 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑜𝑐𝑧𝑦𝑛𝑎𝑚 𝑧̇𝑦𝑐́ 𝑒𝑘𝑠𝑐𝑦𝑡𝑢𝑗𝑎̨𝑐𝑜!”. 𝑇𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑧̇𝑒 𝑡𝑦𝑡𝑢ł 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑢 „𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒𝑙𝑎𝑔𝑢…”. 𝑍𝑎𝑐ℎ𝑒̨𝑐𝑎𝑚𝑦 𝑑𝑜 𝑘𝑠𝑖𝑎̨𝑧̇𝑘𝑖 𝑘𝑎𝑧̇𝑑𝑒𝑔𝑜, 𝑘𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 𝑐ℎ𝑐𝑒 𝑢𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑛𝑖𝑐́ 𝑠𝑤𝑜𝑗𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑦 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎.🦋

𝑇𝑎𝑘 𝑏𝑦ł𝑜 𝑤𝑐𝑧𝑜𝑟𝑎𝑗! 𝐷𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑢𝑗𝑒̨ 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑚 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛𝑦𝑚 𝑐𝑖𝑎ł𝑒𝑚, 𝑑𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚 𝑖 𝑚𝑦𝑠́𝑙𝑎𝑚𝑖! 🙂 𝑆𝑧𝑐𝑧𝑒𝑔𝑜́𝑙𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑢𝑗𝑒̨, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗𝑒𝑐ℎ𝑎𝑙𝑖 𝑧 𝑑𝑎𝑙𝑒𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑎𝑠𝑡, 𝑎𝑏𝑦 𝑏𝑦𝑐́ 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑖𝑠́𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑢𝑗𝑒̨ 𝐺𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑚 𝐶𝑧𝑦𝑡𝑒𝑙𝑛𝑖 𝑁𝑎𝑢𝑘𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑛𝑟 𝐼 𝑧 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐷𝑧𝑖𝑒𝑙𝑛𝑖𝑐𝑦 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑜́𝑤𝑒𝑘 𝑤 𝑊𝑎𝑟𝑠𝑧𝑎𝑤𝑖𝑒 𝑧𝑎 𝑔𝑜𝑟𝑎̨𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗𝑒̨𝑐𝑖𝑒 Fundacja Moc Kobiet 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑦𝑐ℎ 𝐺𝑜𝑠́𝑐𝑖. 💐

Sylwia Chrabałowska

ROZGOŚĆ SIĘ - SĄ TU TEŻ INNE ARTYKUŁY:  Moda to krąg ludzi i ich decyzji, które mają wpływ na każdego. | Recenzje „Slow fashion” Moniki Szymor
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Uwielbiam twoje myśli, skomentuj.x