Zawód ratownika medycznego

Aspekty prawne i organizacyjne

Drogi Czytelniku, 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową prof. dr hab. Moniki Urbaniak, Kierownika Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, to najnowsze kompendium wiedzy prawno-organizacyjnej dla:

 • osób wykonujących zawód ratownika medycznego,
 • osób pracujących w systemie PRM,
 • kandydatów na ratowników medycznych,
 • menedżerów szpitalnych,
 • osób zawodowo związanych z sektorem ochrony zdrowia,
 • studentów kierunków prawnych i medycznych.

Polecam!
Sylwia Chrabałowska

O KSIĄŻCE

W publikacji omówiono w szczególności:

złożoną genezę i obecne zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz model kształcenia ratownika medycznego, zasady funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)

odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną, a także szczególną sytuację, którą jest udzielanie pomocy pacjentowi agresywnemu

zagadnienia dotyczące zapewnienia jakości oraz satysfakcji pacjentów

„Bez wymagającej fizycznie i psychicznie, a także szczególnie odpowiedzialnej, pracy ratowników medycznych nie ma w zasadzie mowy o osiąganiu lepszych wskaźników zdrowia społeczeństwa. (…) Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób wykonujących zawód ratownika medycznego oraz pracujących w systemie PRM, a także dla kandydatów do jego wykonywania.” 

– dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Zakład Zdrowia Publicznego WUM

REDAKCJA NAUKOWA

prof. dr hab. Monika Urbaniak

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 150 publikacji naukowych.

Spis treści:

 • Słowo od Recenzenta (Grzegorz Juszczyk)
 • Wstęp (Monika Urbaniak)
 • Rozdział 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego (Monika Urbaniak)
 • Rozdział 2. Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej i karnej ratowników medycznych a formy ich zatrudnienia (Piotr Stępniak)
 • Rozdział 3. Administracyjnoprawne aspekty ratownictwa medycznego (Maria Gutowska-Ibbs)
 • Rozdział 4. Odpowiedzialność karna ratownika medycznego (Magdalena Zamroczyńska)
 • Rozdział 5. Ratownik medyczny a pacjent agresywny (Magdalena Zamroczyńska)
 • Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna ratownika medycznego (Marcin Waszak)
 • Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego (Juliusz Szewczyk)
 • Rozdział 8. Przemiany kluczowego zawodu w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (Roland Podlewski, Ewelina Kujawska)
 • Rozdział 9. Jakość w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (Marcin Mikos)