Już dostępna!

Zawód fizjoterapeuty

Aspekty prawne i organizacyjne

Drogi Czytelniku, 

Przed Tobą już trzecie opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową prof. dr hab. Moniki Urbaniak, Kierownika Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

To najnowsze kompendium wiedzy prawno-organizacyjnej dla:

 • osób wykonujących zawód fizjoterapeuty,
 • osób zawodowo związanych z sektorem ochrony zdrowia,
 • studentów kierunków prawnych i medycznych,
 • osób zainteresowanych praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących zawodu fizjoterapeuty.

Polecam!
Sylwia Chrabałowska

O KSIĄŻCE

W publikacji podjęto tematy związane z:

problematyką współpracy fizjoterapeuty z lekarzem przy wdrażaniu skutecznej terapii względem pacjenta

przygotowywaniem dokumentacji medycznej, analizą klinicznej praktyki fizjoterapeutycznej i nowymi kompetencjami fizjoterapeutów w zakresie ordynowania wyrobów medycznych

prawnymi uwarunkowaniami reklamy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i dozwolonymi czynności podejmowanymi przez fizjoterapeutę w ramach prowadzonej działalności

Oddawana do rąk czytelników monografia stanowi wartościowy kolejny tom serii poświęconej funkcjonowaniu zawodów medycz­nych w ochronie zdrowia. W jej treści znalazły się niezbędne teksty poświęcone podstawom prawnym i formom wykonywania zawodu fizjoterapeuty, odpowiedzialności zawodowej, a także karnej i cy­wilnej osób pracujących w tym zawodzie. Co istotne, podjęto w niej także problematykę zasad sporządzenia dokumentacji medycznej oraz temat klinicznej praktyki fizjoterapeutycznej, a ponadto kwestię reklamy działalności fizjoterapeutycznej.

– prof. dr hab. Jacek Sobczak, sędzia SN w stanie spoczynku

REDAKCJA NAUKOWA

prof. dr hab. Monika Urbaniak

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.  

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 150 publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie medycznym i konstytucyjnym.

Spis treści:

  • Słowo od recenzenta 
  • Wstęp
  • Zespół autorów
  • Wykaz skrótów
  • Rozdział 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty 9Monika Urbaniak)
  • Rozdział 2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w warunkach zatrudnienia pracowniczego (Piotr Stępniak)
  • Rozdział 3. Odpowiedzialność karna fizjoterapeuty (Magdalena Mroczyńska)
  • Rozdział 4. Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty (Juliusz Szewczyk)
  • Rozdział 5. Formy wykonywania zawodu przez fizjoterapeutów (Maria Gutowska-Ibbs)
  • Rozdział 6. Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów (Jędrzej Srzypczak)
  • Rozdział 7. Dokumentacja medyczna fizjoterapeuty (Paweł Sip)
  • Rozdział 8. Ustawowy zakres świadczeń fizjorerapeuty w zakresie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie (Mateusz Curyło, Tomasz Pęcherz, Aleksandra Czerw)
  • Rozdział 9. Reklama w zawodzie fizjoterapeuty (Marcin Waszak)
  • Rozdział 10. Samodzielność zawodowa fizjoterapeuty w ramach systemowych rozwiązań ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych (Mateusz Curyło, Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Marta Podhorecka)