Zawód diagnosty laboratoryjnego
- aspekty prawne i organizacyjne

Drogi Czytelniku, 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową dr hab. Moniki Urbaniak, Kierownika Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, to najnowsze kompendium wiedzy prawno-organizacyjnej dla:

  • menedżerów szpitalnych i ambulatoryjnych laboratoriów diagnostycznych,
  • osób wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego,
  • osób zawodowo związanych z sektorem ochrony zdrowia,
  • studentów kierunków prawnych i medycznych.

Publikacja niebawem będzie dostępna we wszystkich dobrych księgarniach.

Polecam!
Sylwia Chrabałowska

O KSIĄŻCE

Diagnosta laboratoryjny pełni ważną funkcję w procesie leczenia. Przygotowuje i przeprowadza badania, dokonuje interpretacji wyników. W dobie pandemii, w związku wysoką liczbą zachorowań rola diagnostów laboratoryjnych w procesie walki z chorobami epidemicznymi nabiera szczególnego znaczenia.

Opracowanie prezentuje pełny obraz znaczenia diagnostów laboratoryjnych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Adresatami niniejszej publikacji są diagności laboratoryjni oraz wszyscy zawodowo związani z sektorem ochrony zdrowia, jak również studenci kierunków prawnych i medycznych.

W publikacji omówiono w szczególności:

rolę diagnosty laboratoryjnego w systemie opieki zdrowotnej jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego oraz choroby zawodowe związane z wykonywanym zawodem

aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej oraz zasady organizacji pracy przy łóżku pacjenta,

znaczenie jakości obsługi pacjenta, a także aspekty dotyczące zatrudniania, wynagradzania i motywowania pracowników laboratorium czy miejsce diagnostyki laboratoryjnej w procesie cyfryzacji systemu ochrony zdrowia

Pracę zbiorową pt. „Zawód diagnosty laboratoryjnego. Aspekty prawne i organizacyjne” pod redakcją naukową prof. Moniki Urbaniak uważam za niezwykle ważną i potrzebną.

W tym roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. To doskonały pretekst do dokonania podsumowania reguł funkcjonowania tej grupy zawodowej w Polsce i przyjętej legislacji, a jednocześnie zdiagnozowania wyzwań stojących przed tym środowiskiem zawodowym, także w kontekście ostatniej pandemii światowej. (…) 

W książce można znaleźć odpowiedzi na istotne pytania dotyczące statusu prawnego, zawodowego i organizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W dziesięciu koherentnych rozdziałach poruszono wiele aspektów wykonywania tej profesji.

Monografię tę można polecić zarówno teoretykom, jak i praktykom prawa, medycyny, specjalistom organizacji i zarządzania placówkami medycznymi, a także studentom tych kierunków oraz wszystkim, którzy poszukują w pełni profesjonalnego kompendium wiedzy o zasadach wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będącego zawodem zaufania publicznego.

– dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

REDAKCJA NAUKOWA

dr hab. Monika Urbaniak

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych (UAM – 2003), dr hab. nauk prawnych (UMK – 2015). 

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 120 publikacji naukowych.