„Publikacja pierwszej książki na temat terapii dobrostanu (WBT) jest przełomowym wydarzeniem”.
Jesse H. Wright
University of Louisville, Louisville, Ky.

Terapia dobrostanu psychicznego (WBT – Well-Being Therapy) jest podejściem psychoterapeutycznym opracowanym przez Giovanniego A. Favę, światowej sławy psychiatrę i psychoterapeutę oraz redaktora naczelnego „Psychotherapy and Psychosomatics”. WBT to oparta na innowacyjnej strategii w sprawie monitorowania dobrostanu psychicznego, przy czym pacjent stopniowo uczy się, jak je rozwijać. Ten rodzaj terapii cieszy się dużym sukcesem i zyskuje na popularności.

Pierwsza część książki opisuje, w jaki sposób powstał pomysł WBT, pierwszego leczonego pacjenta i aktualne dowody, które wspierają to podejście.

W części drugiej Giovanni A. Fava przedstawia instrukcję leczenia WBT, opisując, co pociąga za sobą każda sesja, oraz dostarcza wiele przykładów z jego własnych przypadków klinicznych.

Ostatnia część (III.) obejmuje niektóre szczególne warunki, w których można zastosować WBT i jak sesje mogą być prowadzone. Zawiera sekcje dotyczące depresji, wahania nastroju, uogólnione zaburzenie lękowe, panikę i agorafobię oraz zespół stresu pourazowego. Dostępne są również informacje na temat zastosowania WBT jako metodę interwencyjną w środowisku szkolnym.

W całej książce autor utrzymuje lekturę interesującą, dzieląc się swoimi anegdotami z przebiegu praktyki zawodowej.

Głównymi odbiorcami tej książki są specjaliści z psychologii, psychiatrii i innych dziedzin medycyny (np. lekarze POZ, pediatrzy i osoby związane z rehabilitacją pacjentów). Książka jest napisana przystępnym językiem i przejrzyście, co sprawia, że jej lektura staje się wyjątkowo interesująca także dla doradców, wychowawców oraz rodziny i przyjaciół pacjentów, a także samych pacjentów.

Redaktorem naukowym polskiego wydania jest dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz-Grzymała, specjalista psychologii klinicznej. Recenzentem polskiego wydania dr n. o zdr Agnieszka Trawicka, specjalista psychologii klinicznej, z kolei wprowadzenie do polskiego wydania przygotował prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Marek Krzystanek.

Spis treści

WPROWADZENIE DO WYDANIA POLSKIEGO

RECENZJA WYDANIA POLSKIEGO

WSTĘP GIOVANNIEGO A. FAVY

Część I. ROZWÓJ

Rozdział 1. Kontekst

Rozdział 2. Przypadek studenta filozofii i dążenie do strategii poprawy dobrostanu

Rozdział 3. Proces walidacji terapii dobrostanu psychicznego

Część II. OŚMIOSESYJNY PROGRAM TERAPII DOBROSTANU PSYCHICZNEGO

Rozdział 4. Ocena wstępna

Rozdział 5. Sesja pierwsza

Rozdział 6. Sesja druga

Rozdział 7. Sesja trzecia

Rozdział 8. Sesja czwarta

Rozdział 9. Sesja piąta

Rozdział 10. Sesja szósta

Rozdział 11. Sesja siódma

Rozdział 12. Sesja ósma

Rozdział 13. Program składający się z czterech sesji

Część III. ZASTOSOWANIA

Rozdział 14. Depresja

Rozdział 15. Wahania nastroju

Rozdział 16. Uogólnione zaburzenie lękowe

Rozdział 17. Panika i agorafobia

Rozdział 18. Zespół stresu pourazowego

Rozdział 19. Dzieci i młodzież

Rozdział 20. Nowe kierunki

Rozdział 21. Idąc dalej

 

O Autorze

Giovanni FavaGiovanni A. Fava uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech, gdzie specjalizował się w psychiatrii. Po kilku latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych wrócił do Włoch, gdzie obecnie jest profesorem psychologii klinicznej na Uniwersytecie Bolońskim. Ma wspólną nominację z Uniwersytetem Stanu Nowy Jork w Buffalo, gdzie jest profesorem klinicznym psychiatrii. Jako kierownik Programu Zaburzeń Afektywnych i Laboratorium Psychoterapii Eksperymentalnej na Uniwersytecie Bolońskim przeprowadził przełomowe badania nad zaburzeniami nastroju i lęku, wprowadzając nowe podejścia psychoterapeutyczne, takie jak leczenie sekwencyjne i terapia dobrostanu. Jest redaktorem naczelnym „Psychotherapy and Psychosomatics”, czasopisma, które wspięło się w rankingach impact factor, aby stać się, z impact factor 9.20, najlepszym światowym czasopismem dla oryginalnych badań w rankingu psychologii.