Już dostępna!

Alergologia sportowa

pod redakcją naukową Radosława Gawlika i Marcina Kurowskiego

Drogi Czytelniku, 

Przed Tobą wyjątkowe interdyscyplinarne opracowanie eksperckie z obszarów alergologii i medycyny sportowej. Choroby alergiczne stają się coraz większym wyzwaniem zdrowotnym w rozwiniętych krajach, a w środowisku sportowym w tym także u dzieci i młodzieży zyskują one szczególne znaczenie zarówno z perspektywy zdrowotnej, jak i możliwości uczestnictwa w treningach i zawodach.

„Alergologia sportowa” jest pierwszą książką, obejmującą kompleksowo zagadnienia związane ze wzajemnym oddziaływaniem wysiłku fizycznego i procesów patofizjologicznych, leżących u podstawy objawów astmy i alergii na polskim rynku.

Monografia skierowana do alergologów, specjalistów medycyny sportowej, lekarzy pozostałych specjalności oraz reprezentantów innych środowisk zawodowych, współpracujących w różnych obszarach ze sportowcami, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim.

Polecam!
Sylwia Chrabałowska

W PUBLIKACJI OMÓWIONO SZCZEGÓLNIE:

kluczowe kwestie związane z obecnością alergii w życiu sportowca

zakres epidemiologii, patomechanizmów reakcji nadwrażliwości, adaptacji układu oddechowego do wysiłku fizycznego, wpływu wysiłku na odpowiedź immunologiczną

astmy wysiłkowej, powysiłkowego skurczu oskrzeli, a także wielu innych aspektów, takich jak alergie skórne czy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

 

W książce przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z obecnością alergii w życiu sportowca, m.in. patomechanizmy reakcji nadwrażliwości, adaptację układu oddechowego do wysiłku fizycznego, wpływ wysiłku na odpowiedź immunologiczną i podatność na infekcje, problematykę astmy wysiłkowej i powysiłkowego skurczu oskrzeli, anafilaksji indukowanej wysiłkiem, nieżytu nosa u sportowców, alergie i nadwrażliwość skóry i tkanki podskórnej. Omówiono związek wysiłku fizycznego z mikrobiomem i problematykę sportowca z alergią i nadwrażliwością pokarmową. Tak pełne omówienie zagadnień dotyczących alergii u osób zaangażowanych w intensywny wysiłek fizyczny powoduje, że podręcznik jest niezwykle potrzebną pozycją dla lekarzy zajmujących się zawodnikami, a także dla trenerów, fizjoterapeutów i samych sportowców.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

 

W „Alergologii sportowej” znajdziemy tak istotne w naszej codziennej praktyce zagadnienia jak: powiązanie wysiłku i odpowiedzi układu immunologicznego, adaptacji układu oddechowego, wpływu alergenów i zanieczyszczenia powietrza na obraz kliniczny chorób alergicznych oraz odrębności przebiegu alergii u sportowców. Książka ta stanowi cenne uzupełnienie wiedzy zarówno dla specjalistów alergologii, chorób płuc, dermatologii, laryngologii, jak i medycyny rodzinnej i sportowej oraz dla adeptów tych specjalizacji.

prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

REDAKCJA NAUKOWA

prof. dr. hab. n. med. Radosław Gawlik; prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego UM

dr hab. n. med. Marcin Kurowski, prof. UM w Łodzi; konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii dla woj. łódzkiego; Członek Rady Dyscyplin Naukowych UM w Łodzi

Spis treści:

 • Zespół Autorów
 • Przedmowa
 • Wstęp PTMS
 • Wstęp PTA
 • Rozdział 1. Narastający problem chorób alergicznych (Radosław Gawlik)
 • Rozdział 2. Patomechanizmy reakcji nadwrażliwości (Marcin Kurowski)
 • Rozdział 3. Wpływ wysiłku na odpowiedź immunologiczną i podatność (Marcin Kurowski)
 • Rozdział 4. Wysiłek fizyczny a mikrobiom (Aleksandra Likońska, Maciej Chałubiński)
 • Rozdział 5. Leczenie astmy i alergii w kontekście przepisów antydopingowych (Andrzej Pokrywka)
 • Rozdział 6. Adaptacja układu oddechowego do wysiłku fizycznego (Aleksandra Żebrowska)
 • Rozdział 7. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego a intensywny wysiłek u sportowców (Damian Tworek, Michał Poznański)
 • Rozdział 8. Nieżyt nosa u sportowców (alergiczny, powysiłkowy i inny) – odrębności patomechanizmów, przebieg kliniczny, różnicowanie (Edyta Jura-Szołtys, Radosław Gawlik)
 • Rozdział 9. Obturacja krtani indukowana wysiłkiem (EILO) (Marcin Kurowski)
 • Rozdział 10. Astma i alergia u polskich sportowców (Marcin Kurowski)
 • Rozdział 11. Astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli – epidemiologia i patomechanizmy (Marcin Kurowski)
 • Rozdział 12. Astma indukowana wysiłkiem i powysiłkowy skurcz oskrzeli – diagnostyka, różnicowanie (Ziemowit Ziętkowski)
 • Rozdział 13. Astma indukowana wysiłkiem i powysiłkowy skurcz oskrzeli – profilaktyka i leczenie (Radosław Gawlik)
 • Rozdział 14. Pokrzywki indukowane wysiłkiem (Joanna Narbutt)
 • Rozdział 15. Atopowe i kontaktowe zapalenie skóry u sportowców (Roman J. Nowicki)
 • Rozdział 16. Obrzęk naczynioruchowy indukowany wysiłkiem (Marcin Kurowski)
 • Rozdział 17. Sportowiec z alergią i nadwrażliwością pokarmową (Barbara Rymarczyk)
 • Rozdział 18. Alergia i nadwrażliwość na leki u sportowców (Joanna Glück)
 • Rozdział 19. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych (Radosław Gawlik)
 • Rozdział 20. Anafilaksja indukowana wysiłkiem (Radosław Gawlik)
 • Rozdział 21. Astma i alergia a nurkowanie (Marek Popielarz)
 • Rozdział 22. Alergia i astma w warunkach wysokogórskich (Magdalena Arcimowicz)