fbpx

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki “Bez-KRESY” – zgłoszenia do 20.02.2020

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

Piszemy o tym, bowiem organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Salon Literacki i Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie (gwarantujące wysoką jakość wydarzenia), którzy we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłosili Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”.

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem jest dotrzymanie terminu 20 lutego 2020 r. i przesłanie na adres organizatora zestawu trzech niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach (które spięte, będą tworzyły cztery komplety tych samych materiałów). Tematyka utworów jest dowolna. Organizatorzy wskazują jednakże, iż będą szczególnie wyglądać tekstów nawiązujących do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

2. Od uczestników oczekuje się, że przesyłane prace będą w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych. Organizatorzy zastrzegają, że rękopisów nie będą brali pod uwagę. Ponadto, zestaw trzech wierszy wysłanych na konkurs należy także przesłać w jednym pliku tekstowym w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczonym godłem (bez danych osobowych) na adres e-mailowy: konkurs.bezkresy@gmail.com. Zastrzega się również, że każdy uczestnik może przysłać jeden zestaw.

3. Podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), zawierającą personalia (prawdziwe nazwisko, nie pseudonim) oraz adres autora, numer telefonu i adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

4. Organizator informuje, że Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na jego stronie.

5. Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

6. Zestawy przesłanych utworów będzie rozpatrywało jury, które powoła Organizator.

7. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne. Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką polskich Kresów i pogranicza wschodniego.



8. Organizator zastrzega, że wszyscy laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody, zaś przyjazd na uroczystość finałową jest na koszt własny. Nagrody z kolei finansuje Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r. Gala wręczenia nagród odbędzie się w maju 2020 r.

10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

11. Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów (z dopiskiem: Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”)

Dodatkowe informacje: mbpcieszanow@op.pl
Na WWW Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie z pełnym regulaminem konkursu przejdziesz, klikając TUTAJ.

Translate »